Welsh Dragon

Tel: 01938 552625
Email: office@cadwalladerllp.co.uk

Welsh

Rydym yn falch o gynnig y cyfle i’n cwsmeriaid drafod eu anghenion drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae un o’n partneriaid, Emlyn Thomas (sy’n arbenigo mewn materion trethi ac amaethyddol) yn siarad y famiaith – yn ogystal ac aelodau o’r staff – Gareth Jones a Katie Jones.

Emlyn Thomas e-bost - emlyn.thomas@cadwalladerllp.co.uk